Browsing: Info

Fungisida Mankozeb, dikenal luas di kalangan petani dan profesional pertanian, merupakan salah satu senyawa yang paling banyak digunakan dalam pengendalian…